Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.
EPC
MGRT

Gostovanje v tujini

Mobilno gostovanje 

Gostovanje ali roaming pomeni uporabo mobilnega omrežja tujega operaterja, kar predstavlja strošek za domačega operaterja, in tako vpliva na potrošnikov končni račun.

Cene gostovanja so se v zadnjih letih občutno znižale. Po podatkih Evropske komisije glede na leto 2007, ko je bila uvedena Evrotarifa, kar za 92%, ko gre za maloprodajne cene klicev, podatkovno gostovanje pa je sedaj 96% cenejše v primerjavi z letom 2012, ko je začela za podatkovno gostovanje veljati prva maloprodajna cenovna kapica v EU. Med letoma 2008 in 2015 se je podatkovno gostovanje količinsko povečalo za več kot 100- krat. Zniževanje cen je namreč spremenilo navade potrošnikov, ki so pred tem na potovanju v tujini svoje telefone pogosto izklapljali.

Korak k odpravi stroškov gostovanja pa je bil storjen leta 2013, ko je Evropska komisija predlagala Uredbo o evropskem enotnem trgu elektronskih komunikacij, s katero bi potrošnikom omogočili, da tudi na potovanju v EU uporabljajo mobilne storitve pod enakimi pogoji in v enakem obsegu, kot doma. Evropski parlament in Svet sta s sprejetjem predloga oktobra 2015 potrdila, da bo to začelo veljati 15. junija 2017. Od tega dne dalje bodo za storitve gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske unije, Liechtensteina, Norveške, In Islandije veljale enake cene, kot doma (Roam like at home – »Gostovanje kot doma«).

To pomeni, da se bodo storitve (telefonski klici, sporočila SMS, prenos podatkov), ki bodo opravljene v drugi državi članici EU, odštevale od zakupljenih, v kolikor ima potrošnik sklenjen paket oz. se bodo zaračunavala po isti tarifi, ko če bi bil doma. Če domača naročnina zajema neomejeno količino klicev in sporočil SMS, bo potrošnik tudi v primeru gostovanja znotraj EU imel na voljo isto neomejeno količino klicev in sporočil SMS.

Edina izjema, pri kateri bodo ponudniki storitev lahko količinsko omejili uporabo storitev pri gostovanju v EU, je prenos podatkov v primerih »paketov z odprtim prenosom podatkov«. O tem, kakšna količina je glede na paket na razpolago, bo ponudnik storitev obvestil potrošnika v SMS sporočilu ob prestopu meje ter ga opozoril tudi, ko bo ta količina dosežena. Če bo potrošnik omejitev presegel, bo lahko še naprej uporabljal storitve prenosa podatkov v gostovanju, vendar se bo zaračunal pribitek, ki bo znašal največ 7,7 evrov za GB prenosa podatkov + DDV. Ta pribitek se bo postopoma zniževal in bo leta 2022 znašal 2,5 evrov na GB prenesenih podatkov + DDV. 

Primer: Paket z mesečno naročnino 25,00 EUR z DDV (oziroma 20,49 EUR brez DDV) vključuje neomejene klice, neomejena SMS sporočila in 7 GB podatkov v slovenskem omrežju. Po izračunu 20,49 / 7,7 x 2 ima naročnik tega paketa za gostovanje v EU 5,32 GB podatkov ter neomejene klice in neomejena SMS sporočila. (vir: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve)

 

Če omenjeni naročnik kliče iz Slovenije v drugo državo EU, navedena pravila ne veljajo, saj ne gre za gostovanje. Klic se, kot do sedaj, zaračuna po veljavnem ceniku operaterja in znaša pri dveh največjih operaterjih v Sloveniji 0, 49 EUR/min.

 

Najnovejši prispevki

 

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2016

Glavne potrošniške teme

O mreži EPC

Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net) je leta 2005 vzpostavila Evropska unija z namenom, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu, in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč.

Mreža evropskih potrošniških centrov vključuje centre, ki delujejo v vseh državah članicah, sodelujeta pa tudi Norveška in Islandija. Vsi centri v mreži delujejo po enakih pravilih in zasledujejo enake cilje, ki so začrtani v programskih dokumentih Evropske komisije.

Delovanje mreže EPC sodi med skupne ukrepe Evropske komisije in držav članic na področju zagotavljanja informacij in pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Mreža EPC:

O nas

Evropski potrošniški center
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov: epc.mgrt@gov.si
telefon: 01 400 3729

Uradne ure centra so vsak delovnik med 9.00 in 15.00.

Dne 24.12. in 31.12. so uradne ure do 13.00.

V primeru obiska vas prosimo za predhodno najavo.

Sofinanciranje

European Union

Sofinancirano s strani Evropske unije