EPC
MGRT

Novice

Čezmejno zdravstveno varstvo: izkušnje potrošnikov


10.01.2018

Naslovna slika

Zakonodaja, ki državljanom EU daje pravico do čezmejnega zdravstvenega varstva omogoča številne koristi, vendar glede na rezultate študije, ki jo je opravil ANEC (European Consumer Voice in Standards) v praksi še vedno ni učinkovita.

Rezultati študije v kateri je sodelovalo 1.656 državljanov EU (k sodelovanju smo vabili tudi na EPC Slovenija) so pokazali, da so potrošniki kljub temu, da je od uveljavitve Direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu minilo že skoraj 5 let, nenaklonjeni uporabi zdravstvenih storitev v drugih državah EU. Po podatkih, pridobljenih v raziskavi, je 37% sodelujočih že prejelo nujno in nenačrtovano medicinsko pomoč v drugi državi članici, le 4% sodelujočih pa je potovalo v drugo državo z namenom zdravljenja. Podatki kažejo, da je ključna ovira za večjo uporabo zdravstvenih storitev v tujini, pomanjkanje znanja o pravicah in možnostih, ki so na voljo. Manj kot polovica sodelujočih (47%) je npr. vedelo, da lahko za določena zdravljenja zaprosijo za povračilo pri nacionalni zdravstveni zavarovalnici. Študija kaže, da je večina oseb, ki so se načrtno zdravile v drugi državi, sama plačala zdravljenje, pri čemer jih je le 34.1% zaprosilo za povračilo pri nacionalni zdravstveni zavarovalnici.

O težavah so poročali trije od desetih anketirancev, ki so imeli izkušnje z načrtovanim ali nenačrtovanim zdravljenjem; največkrat so bile te v povezavi z dostopom do zdravljenja, povračilom stroškov ali reševanjem sporov. Večina pacientov je bila, po rezultatih študije, s kakovostjo storitev zelo zadovoljnih.

Študija poudarja, da je zato, da bodo pacienti lahko sprejemali informirane odločitve o zdravljenju, treba nujno dvigniti raven ozaveščenosti o pravicah in pacientom zagotoviti jasne, strnjene informacije o možnostih čezmejnega zdravljenja. Po drugi strani je treba izboljšati učinkovitost sistema odškodnin tako, da bodo potrošniki vedeli, kam se lahko pritožijo in da bodo lahko dosegli učinkovito rešitev problema. Študija se zaključi s priporočili pristojnim organom in drugim organizacijam.
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021