EPC
MGRT

Novice

Med potrošniki v EU vedno več zanimanja za čezmejne nakupe


28.07.2017

Naslovna slika

Pregled stanja razmer za potrošnike za leto 2017 kaže, da vse več potrošnikov v EU nakupuje prek spleta in da se je njihovo zaupanje v elektronsko poslovanje, zlasti v spletno nakupovanje v drugih državah EU, povečalo.

V desetih letih se je delež Evropejcev, ki nakupujejo prek spleta, namreč skoraj podvojil (z 29,7 % v letu 2007 na 55 % v letu 2017). Od zadnjega pregleda stanja so se stopnje zaupanja potrošnikov za nakupe pri prodajalcih, ki se nahajajo v isti državi, povišale za 12 odstotnih točk, za nakupe iz drugih držav članic EU pa za 21 odstotnih točk.

Čeprav je bil dosežen precejšen napredek, pregled stanja kaže, da se potrošniki še vedno srečujejo z ovirami, ko skušajo na spletu kupovati pri prodajalcu s sedežem v drugi državi EU. Tako je na primer 13 % vprašanih poročalo o zavrnitvi plačila in 10 % o zavrnitvi dostave izdelkov v njihovo državo.

V primerjavi s pregledom stanja iz leta 2015 potrošniki bolje poznajo svoje pravice. V povprečju 13 % potrošnikov v celoti pozna svoje temeljne pravice (povečanje za 3,6 odstotne točke od leta 2014). Vendar so razmere za potrošnike na splošno boljše v severnih in zahodnih državah EU kot v vzhodnih in južnih. V primeru težav se tako na primer pritoži 94,5 % Fincev, Bolgarov pa le 55,6 %. Delež Slovencev, ki se pritožijo znaša 88%.

Več informacij je dostopnih v sporočilu Evropske komisije

Consumer Conditions Scoreboard: Consumers at home in the Single Market (2017 edition)

 

 

 
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021