EPC
MGRT

Novice

Poiščite najugodnejšo ceno za čezmejno dostavo paketov v EU


04.07.2022

Naslovna slika
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov je v Sloveniji v veljavnost vstopila 12. januarja 2019. Eden izmed temeljnih ciljev uredbe je izboljšati preglednost čezmejnih tarif. S tem namenom je Evropska komisija te dni predstavila posebno spletno mesto na katerem so navedene tarife za čezmejno dostavo paketov v EU. Evropskemu potrošniku je na pregleden in izjemno koristen način omogočila ter olajšala izbiro na trgu ponudnikov tovrstnih storitev.
 
Trg za storitve čezmejne dostave paketov v EU je raznolik, kompleksen in konkurenčen, z različnimi ponudniki, ki ponujajo različne storitve in cene glede na težo, velikost in obliko poslanih paketov, pa tudi glede na namembni kraj, storitve z dodano vrednostjo, kot so sistemi sledljivosti, in število poslanih paketov. Zaradi navedene raznolikosti potrošniki in uporabniki težko primerjajo storitve dostave paketov, ki jih ponujajo različni ponudniki, tako v smislu kakovosti kot cene, saj pogosto niso seznanjeni z obstojem različnih možnosti dostave paketov za podobne storitve pri čezmejnem spletnem trgovanju, zato je osnovanje tovrstnega spletišča še toliko bolj pomembno.
 
Evropska komisija cene objavlja na posebnem spletnem mestu in hkrati zagotavlja, da je spletišče nevtralno in nekomercialno. Cene so na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Informacije o cenah se posodabljajo vsako leto 31. marca. Čezmejne tarife so javne cene, ki jih mora stranka plačati za dostavo pošiljke doma ali v drugo državo EU. Na voljo so na spletni strani ponudnika in na javnih tarifnih seznamih ponudnika.
 

Objavljene cene veljajo od 1. januarja in ne vključujejo DDV. Poročajo se v lokalni valuti in v evrih. Za pretvorbo v evre se uporablja menjalni tečaj Evropske centralne banke na dan 31. marca. 
VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021