EPC
MGRT

Novice

Z avtomobilom po Italiji? Pazite pri plačilu cestnine!


28.08.2023

Naslovna slika

Sosednja Italija je tako pozimi kot poleti priljubljena dopustniška destinacija. Veliko Slovencev odpotuje tja s svojim vozilom in pri tem se težko izognejo uporabi avtocest.

Na naš center se je obrnilo nekaj potrošnikov, ki so s strani italijanskega podjetja za izterjavo, Nivi SpA, prejeli obvestilo o domnevno neplačani cestnini na italijanskih avtocestah, dolg pa naj bi nastal tudi 5 in več let nazaj.

Omenjeno podjetje je na podlagi EU zakonodaje (direktive EU št. 520/2019), ki omogoča lažje pridobivanje podatkov o lastništvu vozila, pridobilo naslove lastnikov vozil in omenjena obvestila dostavilo v nabiralnik kar z navadno pošto, zato so nekateri prejemniki najprej pomislili, da gre prevaro.

Zadevo smo preverili pri EPC Italija, kjer so nam pojasnili, da gre pri uporabi avtocest za civilnopravno razmerje z zasebno družbo, ki na podlagi koncesije upravlja italijanske avtoceste. Po italijanski zakonodaji je zastaralni rok za plačilo tovrstnih terjatev 10 let. V večini primerov je domnevno sporna situacija nastala zaradi različnih vzrokov tehnične narave, kjer se je cestninska zapornica kljub neplačilu dvignila. Uporabnik avtoceste je ob tem prejel listek z navodilom, kako naj neuspešno zaračunano cestnino naknadno plača v 15 dneh. Uporabniki obvestila najverjetneje niso opazili in so potrdilo zavrgli, terjatev pa je ostala. Podjetje za izterjavo Nivi SpA zdaj istim uporabnikom pošilja pozive za plačilo prvotne terjatve in dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi postopka izterjave.

Čeprav se zdi postopek nenavaden, smo na podlagi pojasnil, ki smo jih prejeli iz EPC Italija, zaključili, da je zahteva po plačilu podjetja Nivi SpA, v kolikor je podkrepljena z ustreznimi dokazili, zakonita in upravičena. Potrošnikom, ki so prejeli dopis, svetujemo, da stroške poravnajo. Če pa so prepričani, da se na datum dogodka niso nahajali v Italiji, in imajo o tem dokazila, pa svetujemo, da se nemudoma obrnejo na pošiljatelja in zadevi ugovarjajo ter priložijo ustrezna dokazila.

EPC Italija je zaradi ponavljajočih vprašanj glede plačila cestnin, pripravil brošuro, kjer je na potrošnikom prijazen način opisano delovanje sistema plačil avtocest v Italiji. Do opisanih tehničnih težav lahko pride kadarkoli, zato priporočajo, da potrošniki vedno shranijo potrdilo o plačilu – še posebej pri plačilu z gotovino. In na koncu še prijazno opozorilo - vožnja po avtocestah v Italiji ni brezplačna, tudi če je cestninska zapornica dvignjena.

Prilagamo tudi brošuro EPC Italija, ki je v angleškem jeziku

Če nismo pazljivi, nas lahko na potovanju z avtomobilom »doletijo« tudi druge neprijetnosti, kot posledica cestnih prekrškov, napačnega parkiranja, vožnje v conah z omejitvami (npr. cone umirjenega prometa), in podobno. V primeru, da se slovenski državljani znajdejo v sporu z državnim organom v tujni (npr. policija ali lokalne oblasti v drugi državi članici), se lahko za pomoč in vprašanja obrnejo na mrežo Solvit, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Solvit lahko pomaga pri reševanju težav slovenskih državljanov, ki se nanašajo na vsa področja državnih organov držav članic - poleg navedenega rešuje tudi zaplete na področjih kot so: čezmejno zdravstveno zavarovanje, priznavanje diplom, uveljavljanje družinskih transferjev, vračilo DDV in podobno. Več informacij o delovanju mreže Solvit lahko pridobite na povezavi https://ec.europa.eu/solvit/index_sl.html

 Foto: ECC Italy

VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?
Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021