EPC
MGRT

Brexit - pregled po področjih

 

Ali potrebujem dodatno turistično zavarovanje za potovanje v ZK? Bodo zaradi brexita potrošniki plačevali višje stroške pristojbin ali taks? Kakšno zaščito imam, če se med potovanjem pojavijo težave? Ali pa imam nesrečo in moram v bolnišnico? 

Vprašanja so številna, in nova se še odpirajo. Pri iskanju odgovorov si lahko pomagate tudi s spletnim vprašalnikom vlade ZK (v angleškem jeziku) ali s spodaj navedenimi informacijami za državljane EU, ki načrtujejo potovanje ali nakupovanje v ZK.

Vstop v ZK je do 31. oktobra 2021 možen tudi z veljavno osebno izkaznico, po tem pa zgolj še s potnim listom, ki bo veljal vsaj še 6 mesecev. Za krajše bivanje v ZK (do 90 dni) ne bo potrebno urejati vize. Informacije o vplivu brexita za državljane ZK, ki bivajo v Sloveniji, so objavljene na spletnem mestu vlade.  

Vsebina se bo sproti in po potrebi dopolnjevala; zadnja posodobitev - 20. januar 2021.

Področja: 

  • paketno potovanje, 
  • pravice potnikov, 
  • bolezen ali poškodba na potovanju, 
  • najem in vožnja z avtomobilom, 
  • mobilno gostovanje, 
  • pretočne vsebine, 
  • plačilne kartice, 
  • finančne storitve 

Paketno potovanje

Če ste potovanje rezervirani pri evropskemu ponudniku vas v primeru težav ščiti evropska zakonodaja (npr. v primeru drugačnih okoliščin od oglaševanih na potovalnem cilju ali insolventnosti ponudnika). Enako velja za ponudnika iz ZK, ki svojo dejavnost usmerja na trg EU.

Ampak pozor – ta ne velja več, če ste potovalno pogodbo sklenili z organizatorjem potovanj iz ZK, ki svoje dejavnosti ne usmerja v Slovenijo, tj. ne oglašuje svojih ponudb v Sloveniji. V takih primerih bodite pozorni na vsebino splošnih pogojev poslovanja, v katerih je opredeljena tudi zakonodajna podlaga in možnosti varstva pravic potrošnikov. Vsekakor bi bilo vredno razmisliti o možnosti in morebitnih koristih dodatnega turističnega zavarovanja.

Pravice potnikov

Na področju pravic potnikov (letalo, vlak, avtobus, ladja) naj ne bi bilo bistvenih sprememb, so pa možne manjše prilagoditve obstoječih pravil. S sporazumom o sodelovanju med EU in ZK naj bi bilo tudi v bodoče zagotovljena neprekinjena in trajnostna zračna, cestna, železniška in pomorska povezljivost, pa tudi zaščita osnovnih pravic potnikov, kot so dostop do informacij, posebni ukrepi za potnike z omejeno mobilnostjo, povračilo stroškov, odškodnine ter obravnavanje pritožb.  

Pri potovanju v ZK bomo morali biti pozorni, kakšno blago prinašamo s sabo oz. kaj prinašamo, ko se vračamo domovFinančna uprava RS v zvezi s tem opozarja, da se bo vneseno blago v ZK ali blago, ki ga potniki vnašajo v EU iz ZK, obravnavalo po pravilih, ki veljajo za vse ostale tretje države, kot so npr. prijava določenih kategorij blaga, plačilo predpisanih dajatev, izpolnjevanje predpisanih pogojev s področja prepovedi in omejitev ipd. Ozemlje Severne Irske predstavlja izjemo, na podlagi protokola, po katerem je še vedno del enotnega trga za blago.  

Letalski prevoz: 
Pri potovanjih z letalom ne bi smelo biti večjih motenj, saj obstajajo na tem področju sporazumi med EU in ZK. V primeru letov iz ali v EU ali za lete, ki jih opravljajo evropski letalski prevozniki oz. tuji prevozniki z licenco EU, ste še zmeraj zaščiteni s pravicami potnikov v EU. Za lete iz ZK ali za lete, ki jih opravljajo letalske družbe ZK in nimajo licence EU, se bo uporabljala zakonodaja ZK, ki vsaj zaenkrat odraža evropska pravila.

Potovanje z avtobusom ipd.:
Zakonodaja EU, ki se nanaša na pravice potnikov v avtobusnem prometu, bo še naprej v veljavi za potnike, ki potujejo v ZK ali od tam v EU z avtobusom na dolge razdalje (redni prevozi s fiksnimi postajališči in voznimi redi), in sicer naj bi bile tudi te pravice prenesene v zakonodajo ZK. Zaščiteni boste torej, če je kraj odhoda ali prihoda v EU in če je razdalja potovanja najmanj 250 km. 

Če vozovnico kupite pri prevozniku iz ZK, ki ne izpolnjuje zgornjih meril, bodo potovanja morda odpovedana ali boste morali na meji zamenjati avtobus. Pravice evropskih potnikov veljajo za odsek poti v EU, pravice potnikov Združenega kraljestva pa se uporabljajo za odsek poti v ZK. 

Potovanje z vlakom:
Na delu vašega potovanja, ki poteka znotraj EU, se lahko v primeru odpovedi ali zamud prevoza sklicujete na pravice železniških potnikov, kot jih ureja evropska zakonodaja. Podobno se za del poti, ki poteka na območju ZK, uporabi njihova zakonodaja.

Potovanje z ladjo:
V primeru zamud ali odpovedi prevozov (npr. trajekt) iz EU v Združeno kraljestvo ali v primeru težav z evropskim ponudnikom tovrstnega prevoza vas varuje zakonodaja EU, ki se nanaša na pravice potnikov, ki potujejo po morju in celinskih plovnih poteh. Za vse ostale primere se bo uporabila zakonodaja ZK.

Potovanje z ljubljenčki
Če potujete v ZK, je zaenkrat še zmeraj veljaven potni list za hišne živali, ki je bil izdan v kateri od držav članic. Pred potovanjem morajo biti živali čipirane in cepljene proti steklini. Več informacij na spletni strani vlade ZK. 

Bolezen ali poškodba na potovanju

Predvideva se, da v bodoče v ZK (Anglija, Wales, Škotska in S Irska) naj ne bi mogli več uporabiti Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju EKZZ) ali uveljaviti pravice na podlagi Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnemu zdravstvenemu varstvu.

Zaenkrat se v primeru bolezni ali nujne medicinske oskrbe na potovanju v Angliji sicer še priznava tudi evropska kartica oz. certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki je kartici enakovreden dokument. Evropsko zdravstveno zavarovanje ne predstavlja alternative turističnemu zavarovanju in ne vključuje zasebnega zdravstvenega varstva, prevoza domov ali izgube ali kraje lastnine. Če nimate EKZZ in ne morete pridobiti nadomestnega certifikata, boste morda morali plačati stroške zdravljenja. Svetujemo vam, da se pred odhodom v ZK obrnete na pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje, od katerega lahko pridobite ta certifikat ali raziščete možnosti povračil stroškov nujne medicinske oskrbe v tretjih državah, kot tudi morebitne koristi dodatnega zavarovanja na potovanju v ZK.

Najem in vožnja avtomobila v Združenem kraljestvu

Vaše vozniško dovoljenje lahko uporabite tudi v ZK, vsekakor pa pred načrtovanim potovanjem in rezervacijo vozila preverite, ali je vaš zavarovalni paket zadosten, kot tudi ali morate imeti s sabo kakšne posebne dokumente. Če v ZK vstopate z avtomobilom skozi tunel pod Rokavskim prelivom (Eurotunnel) ali s trajektom imejte s sabo zeleno karto ali drugo dokazilo o zavarovanosti vozila, ki je registrirano v drugi državi članici. Če je vaše vozilo registrirano v Sloveniji, imejte s sabo vsaj potrdilo o zavarovanju s podatki o registrski številki vozila, obdobju zavarovanja in zavarovalnici. 

Mobilno gostovanje

EK je dogovor glede gostovanja uporabnikov iz držav EU v ZK prepustila operaterjem. Mobilno gostovanje (gostovanje kot doma) naj se ne bi spremenilo, vsaj ne v prvi polovici leta 2021, vendar je le možno, da vam bo vaš mobilni operater med bivanjem v ZK zaračunal več za vaše klice, sporočila in rabo mobilnih podatkov, zato vam svetujemo, da še pred potovanjem pri svojem mobilnem operaterju preverite kakšni so pogoji gostovanja oz. tarife v telekomunikacijskem prostoru ZK. V vsakem primeru pa vas mora operater ob vstopu v ZK obvestiti o ceni svojih storitev (npr. s sms-jem), nastavite pa si lahko tudi limit porabe.

Pretočne vsebine

Z brexitom je Uredba EU o prenosljivosti storitev spletnih vsebin prenehala veljati za potovanja med ZK in EGP, zato med bivanjem v ZK verjetno ne boste mogli dostopati do vaših naročnin digitalnih vsebin (npr. Spootify, Netflix, Kindle ipd.) ali pa bo vaš dostop omejen. To bo odvisno od pogojev storitev in licenc med ponudniki storitev in imetniki pravic.

Plačilne kartice

ZK še vedno želi prepovedati dodatne provizije za plačila s kreditnimi karticami po vzoru EU. Pri svoji banki se vnaprej pozanimajte o plačilnih pogojih v tretjih državah in zmeraj plačajte v lokalni valuti. 

Bodite previdni pri dvigovanju gotovine z bankomatov v Veliki Britaniji – pri dvigu z debetno ali kreditno kartico boste po vsej verjetnosti morali plačati provizije, ki so lahko fiksne ali predstavljajo delež dvignjenega zneska. Vsekakor se izognite možnosti ti. dinamične pretvorbe valut (Dynamic Curreny Conversion), ki se nanaša na dvig gotovine s pretvorbo po tečaju banke, ki upravlja z bankomatom, pri čemer se v stroške storitve lahko prištejejo še dodatne provizije. Če se v ZK nameravate zadržati za dlje časa, preverite ponudnike finančnih storitev, ki med drugim ponujajo posebne potovalne kreditne kartice, ki omogočajo brezplačen dvig.

Finančne storitve

Ponudniki iz Združenega kraljestva ne smejo več poslovati v EU, razen če imajo evropsko podružnico. Evropski bančni organ jih je pozval, da svoje stranke obvestijo, ali bo njihova pogodba ostala v veljavi ali so potrebne kakšne spremembe, kdo je njihova kontaktna oseba. Če vam pogodbeni partner pošlje nove splošne pogoje, jih natančno preberite! Če imate kakršna koli vprašanja ali ste v dvomih, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Datum objave: december 2020 


VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021