EPC
MGRT

Avtobusni prevoz

Pravice potnikov v avtobusnem prometu

Vsako leto v Evropski uniji z avtobusi potuje približno 70 milijonov potnikov, zato se je EU odločila, da tudi potnikom v avtobusnem prevozu zagotovi podobne pravice, kot jih imajo potniki v letalskem, železniškem in ladijskem prometu. Na področju pravic potnikov v avtobusnem prevozu je tako s 1. marcem 2013 stopila v veljavo Uredba (EU) št. 181/2011, v kateri so določene minimalne pravice potnikov, ki pri potovanju v Evropski uniji uporabljajo storitve avtobusnega prevoza.

Uredba načeloma velja za „linijske prevoze“, ki se opravljajo v določenih časovnih presledkih na določenih progah, potniki pa vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajah za nedoločene kategorij potnikov, kadar je kraj vstopa ali kraj izstopa potnikov na ozemlju države članice. Izjemoma pa določene pravice iz Uredbe veljajo tudi za „občasne prevoze“, ko so skupine potnikov sestavljene na pobudo stranke ali samega prevoznika, pod pogojem, da je začetni kraj vstopa ali končni kraj izstopa potnika na ozemlju države članice.
Potnik, ki potuje z avtobusom v Evropski uniji ima za vse linijske prevoze sledeče temeljne pravice:

Prepoved diskriminacije

Vsi potniki imajo pri nakupu vozovnice avtobusnega potniškega prometa pravico do neposredne ali posredne nediskriminacije na podlagi narodnosti ali sedeža prevoznika ali prodajalca vozovnice v Uniji. To pomeni, da prevoznik pri nakupu avtobusne vozovnice potniku ne sme zaračunati višje cene zaradi potnikovega državljanstva ali države, v kateri je kupil vozovnico.

Odpoved ali zamuda

Če ima avtobus zamudo ali je potovanje odpovedano, ima potnik med čakanjem pravico do ustreznih in pravočasnih informacij.

Če je daljše potovanje (več kot 250 km), za katerega je potnik kupil vozovnico, odpovedano ali ima več kot 2 uri zamude, ima potnik na izbiro:

  • povračilo vrednosti vozovnice in po potrebi brezplačen prevoz nazaj na začetno točko potovanja (če zaradi zamude denimo potnik ne more več uresničiti namena potovanja),
  • prevoz pod podobnimi pogoji do načrtovanega cilja potovanja ob prvi priložnosti in brez dodatnih stroškov.

Če prevoznik potniku teh možnosti ne ponudi, se lahko pritoži ter zahtevate povračilo cene vozovnice in odškodnino v vrednosti 50 % cene vozovnice.

Če daljše potovanje (več kot 250 km) po voznem redu traja več kot 3 ure in ima avtobus pri odhodu več kot 90 minut zamude ali je potovanje odpovedano, je potnik upravičeni tudi:

  • do hrane in osvežilnih pijač (glede na čas čakanja),
  • do prenočišča, če mora potnik počakati čez noč (največ dve noči v vrednosti največ 80 evrov na noč). Do plačila prenočišča pa potnik ni upravičen, če je zamuda posledica izrednih vremenskih razmer ali naravne nesreče.

Nesreče – odškodnine in pomoč

Če je bil potnik udeležen v avtobusni nesreči na daljšem potovanju (več kot 250 km) in se je poškodoval, je upravičen do odškodnine. V primeru smrti potnika so do odškodnine upravičeni dediči.
Od avtobusnega prevoznika lahko potnik zahteva tudi odškodnino za prtljago ali druge predmete, ki so bili poškodovani ali izgubljeni v avtobusni nesreči na daljšem potovanju. Po potrebi prevoznik zagotovi tudi takojšnjo pomoč: prvo pomoč, hrano, oblačila, prevoz in prenočišče.

Pritožbe

V primeru kršitve potnikovih pravic se lahko v treh mesecih po dogodku potnik pritoži pri avtobusnem prevozniku. Prevoznik se mora v enem mesecu odzvati na pritožbo in potniku v treh mesecih po prejemu pritožbe dati končni odgovor. Če z odgovorom potnik ni zadovoljen, se lahko obrne tudi na pristojni nacionalni organ, t.j. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4 1000 Ljubljana, e-mail: gp.mzi@gov.si.

Zakonodaja

Uredba (EU) št. 181/2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu
 VZORCI POTROŠNIŠKIH DOPISOV

Anketno vprašanje
V primeru, da je bil vaš let že kdaj odpovedan (manj kot 14 dni pred odhodom). Kaj vam je ponudil prevoznik?


Elektronske novice
Prijavite se na EPC novice, da boste (s)poznali vaše potrošniške pravice.
Prijavite se na novice!
  Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra Slovenija v letu 2021